fbpx

Szervezeteink


 
A Civitates Alap által támogatott Elosztó Projektben konzorciumot alkotó öt civil szervezet: a lakhatási szegénység mérsékléséért tevékenykedő Habitat for Humanity Magyarország; a civil szektor jogi környezetével foglalkozó Nonprofit Szektor Analízis Egyesület (NOSZA); a jövedelmi szegénységben élők számának csökkentéséért küzdő Magyar Szegénységellenes Hálózatot működtető Esély Labor Egyesület; a környezetvédelemmel kapcsolatos lakossági tanácsadással foglalkozó szervezeteket tömörítő Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata (Kötháló); és a nők társadalmi és jogi egyenlőségéért küzdő Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség (Női Érdek).
 

Habitat for Humanity Magyarország

A Habitat for Humanity egy nemzetközi szervezet, mely 1976-ban alakult, és a világ 70 országában van jelen. Célja, hogy minden ember tisztességes, egészséges és megfizethető otthonban élhessen. A Habitat for Humanity Magyarország működésének több, mint húsz éve alatt több, mint 150 házat épített, 720 lakást újított fel, 700 családnak adott műszaki tanácsadást lakhatása jobbá tételéhez, háztartás-gazdálkodási és képzési programjainkban mintegy 1100 ember vett részt. Terepi programjaink mellett évek óta foglalkozunk kutatással, szakpolitika-elemzéssel, szakpolitikai javaslatok készítésével és szakpolitikai érdekképviselettel annak érdekében, hogy a lakhatási szegénységgel küzdők helyzetét átfogóan javítani képes szakpolitikai válaszok szülessenek.

Az Elosztóban a Habitat a szakmai tartalom koordinációjáért felelős továbbá a felmerülő műszaki kérdésekben nyújt támogatást a különböző projektelemekben.

NOSZA

A NOSZA (Nonprofit Szektor Analízis) Egyesület célja a civil nonprofit szektor jogi környezetének fejlesztése. A NOSZA fontosnak tartja, hogy független és sokszínű civil szervezetek hatékonyan, ugyanakkor legitim módon működjenek, fenntartható és ésszerűen szabályozott környezetben. Ennek érdekében a jelenlegi szabályozást és gyakorlatot vizsgáljuk és elemezzük, illetve érdekérvényesítő akciókat hajtunk végre.

Az Elosztó Projektben a szerepünk a vonatkozó magyar és EU-s jogi környezet (szabályozás és gyakorlat) feltárása és javaslatok megfogalmazása az energiaszegénység felszámolása érdekében.

Esély Labor

Az Esély Labor Egyesület ( ELE) 1999-ben alakult szervezet. A Magyar Szegénységellenes Hálózat működtetését 2018-ban vette át a Magyar Szegénységellenes Alapítványtól. Az ELE általános célja : a hátrányos helyzetben lévő csoportok esélyeinek növelése.

Az Egyesület tevékenysége révén megfogalmazott konkrét célok: állami-önkormányzati és közösségi szolgáltatásokhoz való akadálymentesebb hozzáférés segítése és közösségi szolgáltatások nyújtása. Továbbá céljaink között szerepel a szociális és egészségügyi transzfer juttatások hozzáférésének segítése, a partnerségi együttműködések kialakítása hasonló célokat kitűző szervezetekkel, a kirekesztettség csökkentése, az esélyegyenlőség javítása és a társadalmi részvétel elősegítése.

A Magyar Szegénységellenes Hálózat alapítása, azaz 2004 óta az Európai Szegénységellenes Hálózat tagja. Az Elosztó projektben az ELE – elsősorban – a Baranya megyei terepen, Ág faluban zajló tevékenységek koordinációjáért felel.

Kötháló

1998-ban alakult meg a Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata (Kötháló), napjinkban 14 tagszerveztünk van országszerte. A környezeti tanácsadás helyi szinten képes párbeszédet teremteni a lakosság, a civil szervezetek, az önkormányzatok és a magángazdaság között. A környezeti tanácsadó irodák (jelenleg 14 az országban), ezen tevékenységeket a fenntartható fejlődés érdekében fejtik ki, s hogy a nemzetközi, hazai és a regionális ez irányú tevékenységeket, programokat támogassák. Ezen célokat a tájékoztatás, együttműködés, érdekérvényesítés, szolgáltatások eszközeinek párhuzamos alkalmazásával valósítjuk meg.

A lakosság részéről egyre növekvő jelzések alapján az ELOSZTÓ projektben témavizsgálatok (szén/lignit, energiaszegények fűtési szokásai) és regionális szakmai workshopok szervezését vállaltuk, annak érdekében, hogy az egyre lemaradóbb rétegek és a környezet helyzetének javulásához is hozzájárulhassunk a problémék okainak feltárásával, ezek nyilvánosságra hozatalával.

Női Érdek

A 2003-ban alapított szövetség célja a nőszervezetek, a nők esélyegyenlőségéért és érdekérvényesítéséért tevékenykedő egyesületek, alapítványok összefogása, érdekképviseletük és érdekvédelmük ellátása. Szervezetünk célja továbbá a nők és férfiak társadalmi egyenlőségének előmozdítása, fellépés a nők elleni diszkrimináció minden formájával szemben, valamint a nők segítése abban, hogy élni tudjanak emberi jogaikkal a társadalmi élet minden területén. A Női Érdek az Európai Női Lobbinak (European Women’s Lobby, EWL), a EU legnagyobb nőjogi ernyőszervezetének nemzeti koordinációs szerepet betöltő tagszervezete.

A Női Érdek hozzájárul az Elosztó projekt teljes időtartama során a társadalmi nemi szempontú kutatási és elemzési szempontok beépítéséhez, a nők és férfiak élethelyzetét egyaránt figyelembe vevő ajánlások megfogalmazásához.