fbpx

Helyzetkép a magyarországi energiaszegénységről címmel megjelent az Elosztó Projekt 2018-2020 közötti munkájának eredményeként elkészült tanulmány. (A tanulmány a címre, vagy IDE kattintva érhető el.)

Az Elosztó projekt a Civitates Alap finanszírozásában 2019 tavaszától 2020 novemberéig zajlott. A koalíciót alkotó öt civil szervezet munkája az energiaszegénység számos aspektusát lefedi. A konzorciumot vezető NOSZA Egyesület a környezetvédelmi jogi hátterét jeleníti meg, a Habitat for Humanity Magyarország a lakhatási elemeit, a Női Érdek (Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség) a nők ilyen szempontú kitettségét, a Kötháló (Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata) a környezetre gyakorolt hatások kapcsán helyezi fókuszba a jelenségkört, míg az Esély Labor Egyesület a szegénységi, kirekesztődési folyamatok szemüvegén keresztül közelít a témához.

A projekt meglehetősen sokrétű lett, hiszen a közel másfél év alatt:

 • honlapot hoztunk létre Elosztó Projekt (elosztoprojekt.hu) címen, az energiaszegénységhez kapcsolódó témák bemutatására infografikákkal és háttéranyagokkal;
 • terepen átfogó empirikus kutatást végeztünk;
 • ehhez kapcsolódóan az érintett faluban közösségi beszélgetéseken alapuló települési energiaszegénységi stratégiát alkottunk,
 • energiaszegénységet mérséklő gyakorlati beavatkozásokkal éltünk: nyílászárók szigetelése (nútba ilesztett szilikontömítéssel), tetők hőszigetelése, új kémények és cserépkályhák építése;
 • a Sajó völgyében lakossági használatra elérhető szénminőség vizsgálatot végeztünk;
 • nemzetközi és hazai konferenciát, fórumokat és műhelymunkákat szerveztünk.

 

Oldal a most megjelent tanulmányból. (Kattintással nagyítható.)

 

A projekt keretében végzett kutatások eredményeit és a megszerzett terepi tapasztalatokat jelen tanulmányban és további négy témaviszgálatban publikáltunk (Elosztó Tanulmányok). Az egyes tanulmányok a címekre kattintva érhetőek el.

 • Betlen Anna, Jász Krisztina, Sáfrány Réka: Szegénység, energiaszegénység, nők
  • a Magyar Női Érdekérvényesítő Szövetség és az Esély Labor Egyesület tagjainak tollából, reflexióval a terepen lezajlott tevékenységekre is;
  • A szabályozási kérdések tárgyalását követően azon társadalmi csoport helyzetét vesszük górcső alá, amely szegénységi kockázata folyamatosan nőtt az elmúlt évtizedek elhibázott társadalompolitikájának következtében. A következő írás éppen ezért az energiaszegénységi szempontból is sérülékeny társadalmi csoportok szempontjából a nők helyzetét taglalja részletesebben. Úgy látjuk, hogy energiaszegénységi és – úgy általában – szegénységi és össztársadalmi vetületben is méltatlanul kevés szó esik a magyarországi nők egyre romló helyzetéről.

 

 

 • F. Nagy Zsuzsanna: Belefulladunk a melegbe?
  • A Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata által végzett kutatáshoz és az érdekvédelmi munkájukhoz kapcsolódó összefoglaló tanulmány.
  • A Dél-Dunántúlon, mint egykori szén és urán „régióban” is, markáns környezeti, gazdasági és társadalmi következményei vannak a múltnak, az Észak-Magyarországi régió jelene azonban még ennél is súlyosabb.
  • A miskolci központtal működő Környezeti Tanácsadó Irodák Hálózata (KÖTHÁLÓ) munkatársai tanulmányukban összefoglalják az 55 települést érintő empirikus kutatásuk eredményeit, ami egyfajta látlelete is a legválságosabb helyzetben lévő egykori nehézipari régiók társadalmának. A tanulmányt olvasva betekintést kapunk a Sajó-völgyben zajló érdekvédelmi munkájukba, amely fókuszában a lignit áll, és annak szociális segélyezésben való használatának anomáliái.
  • A kutatási és a Sajó-völgyet érintő helyzetkép és a probléma mérséklését elősegíteni hivatott javaslatok után érdemes azt számba venni, hogy milyen megfontolandó jó gyakorlatok léteznek már Európa más térségeiben.

 

 • Kiss Csaba: A Energiaszegénységgel kapcsolatos jogi szabályozások Magyarországon
  • A NOSZA Egyesület vezetőjének az energiaszegénység tárgykörébe tartozó szabályozási elemek áttekintéséről szóló munkája.
  • Az általános helyzetképet követően a NOSZA Egyesület szakértője az energiaszegénység tárgykörébe tartozó szabályozási elemeket tekinti át hat altéma mentén: ezek az épületenergetika, a kályhákra, tüzelőberendezésekre vonatkozó előírások, a kéményseprés terén a közelmúltban bekövetkezett változások, a fűtés környezetre gyakorolt hatása, a – szegénységben élő embereket különösen érintő – tűzifa szabályozás és végül a rezsicsökkentés megjelenése az energiapolitikában.